Przeskocz do treści

Strzyżonko?O inwi­gi­la­cji od Micro­soft poprzez Win­dows 10, napi­sa­no już wie­le. Zresz­tą wystar­czy poczy­tać poli­ty­kę pry­wat­no­ści – mnie się włos na gło­wie jeży, co sys­tem ope­ra­cyj­ny może o nas wysy­łać do fir­my Micro­soft. Czy­taj dalej... „Sta­now­cze nie dla Win­dows 10”